DELOVNI NALOGI


Delovni nalog je namenjen zbiranju stroškov dela in je osnova za pokalkulacije.

V osnovi ločimo delovne naloge za trg in delovne naloge za lastne potrebe. Značilnost naše programske rešitve je, da za delovni nalog ni potrebna identifikacija izdelkov oz. polizdelkov. Osnova za odprtje delovnega naloga je lahko naročilo kupca ali pa odločitev o razpisu proizvodnje na zalogo.V primeru, da imamo izdelane kosovnice in tehnološke postopke za izdelek za katerega razpisujemo delovni nalog, nam računalniški program omogoča prepis postopka dela in kosovnice na delovni nalog. V primeru neponavljajoče proizvodnje ni potrebno izdelati tehnološkega postopka. Zaporedje operacij dela z vsemi drugimi potrebnimi podatki za spremljanje proizvodnje lahko odpremo direktno na delovnem nalogu.

Iz zgornje sheme je razvidno, da na delovni nalog v fazi izdelave izdelka knjižimo naslednje stroške:

- Poraba časa - delo delavcev in strojev

- Poraba materiala

- Direktni stroški materiala ali storitev na delovni nalog