KOSOVNICE IN TEHNOLOŠKI POSTOPKI


V nadaljevanju vam bomo predstavili značilnosti kosovnic in tehnoloških postopkov.

a) Kosovnica

Kosovnica ali sestavnica je popis materiala in polizdelkov, iz katerega je sestavljen izdelek, ki ga želimo delati. Glavni namen kosovnice je, da pri razpisu proizvodnega delovnega naloga avtomatiziramo razpis potrebnih materialov in polizdelkov za izdelavo ter poenostavimo delo. Istočasno pa dobimo pod nadzor potrebe po materialih in lažje obvladujemo minimalne zaloge ter posledično stroške.

Kosovnica za projekt oz. delovni nalog

To kosovnico smo uvedli z namenom, da lahko enkratna naročila prav tako obvladujemo preko sistema kosovnic, identifikacija pa ni obvezna. Ta kosovnica poenostavlja nadzor nad popisom materiala, naročanjem in porabo. Ob naslednjem naročilu jo lahko kopiramo.

Klasična kosovnica

Pri teh kosovnicah je obvezna identifikacija (šifrant materialov, šifrant izdelkov in polizdelkov). Poleg strukturiranega popisa materiala nam omogoča povezavo na postopke dela.

V spodnji shemi so prikazane relacije med kosovnicami in postopki dela.

b) Tehnološki postopek

Tehnološki postopek ali postopek dela je namenjen popisu zaporedja operacij ali faz dela, ki so potrebna, da izdelamo določen polizdelek ali izdelek. Istočasno pa ima povezave na kosovnico oziroma popis materiala, kar nam da informacijo, kateri material, v kakšnih količinah in v kateri fazi dela ga potrebujemo.

Programska rešitev za tehnološke postopke ima v ozadju veliko šifrantov, ki nam omogočajo v kasnejši fazi dostop do želenih informacij in podatkov. Eden ključnih šifrantov je šifrant delovnih mest.

Vsaka operacija dela ali faza dela ima tudi podatek o potrebnem času za izdelavo izdelka, pripravno zaključnem času in pretočnem času. Pripravno zaključni čas nam služi za planiranje časa priprave in zaključka stroja ali delovnega mesta, ki je potreben neglede na količino izdelkov, ki jih bomo delali. Pretočni čas pa je čas, ki je potreben, da lahko začnemo delati naslednjo fazo dela.

Na tehnološko operacijo lahko vežemo tudi potrebna orodja ali delovne pripomočke, potrebne za izdelavo posameznega izdelka.

Namigi in nasveti

- Lažje boste planirali in obvladovali proizvodnjo, če boste imeli urejeno tehnološko dokumentacijo (kosovnice in tehnološke postopke)

- Manjše serije povečujejo strošek dela na enoto proizvoda zaradi stroška pripravno zaključnih časov

- Za ne ponavljajoče serije uporabljajte kosovnice za delovni nalog, ker vam bodo olajšale nadzor nad potrebami in pretokom materiala

- Za ne ponavljajoče serije in poslovanje brez identov ni potrebno izdelati tehnološkega postopka. Funkcionalnost vnosa zaporedja operacij lahko vnesete direktno na delovni nalog, kar vam prav tako omogoča sledenje operacij in stroškov.